Wy, co mieszkacie w [...] – Maverick123

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Maverick123 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wy, co mie­szka­cie w Wołominie,
po pies­kach sprzątaj­cie w mieścinie.
Ludzie, co na spa­cer chodzą,
niech w czys­tości so­bie brodzą,
ga­dając o miłej dzie­dzi­nie.

limeryk
zebrał 13 fiszek • 15 września 2014, 13:55

Traf­ne spos­trzeżenie.Prob­lem każde­go mias­ta i mias­teczka, a tak miło by było pójść na spa­cer nie po­tykając się o ........

Poz­dra­wiam serdecznie:) 

Os­tatnio zet­knąłem się oso­biście z tym prob­lem... Dziękuję Aniu za ko­men­tarz i poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]