Wy, co mieszkacie w [...] – Maverick123

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Maverick123 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wy, co mie­szka­cie w Wołominie,
po pies­kach sprzątaj­cie w mieścinie.
Ludzie, co na spa­cer chodzą,
niech w czys­tości so­bie brodzą,
ga­dając o miłej dzie­dzi­nie.

limeryk
zebrał 13 fiszek • 15 września 2014, 13:55

Traf­ne spos­trzeżenie.Prob­lem każde­go mias­ta i mias­teczka, a tak miło by było pójść na spa­cer nie po­tykając się o ........

Poz­dra­wiam serdecznie:) 

Os­tatnio zet­knąłem się oso­biście z tym prob­lem... Dziękuję Aniu za ko­men­tarz i poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera