Pociąg do Gwadelupy Wieczorami do [...] – awatar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest awatar — zgromadziliśmy 1 opinia.

Po­ciąg do Gwadelupy

Wie­czo­rami do li­meryków mam pociąg.
Wsiadam i jadę korzys­tając z map i ściąg.
Miesiąc wcis­ka się w przedział
I zaw­sze, dokąd bym nie jechał
Przed Gwa­delupą sta­je pus­ty pociąg.

/Gwa­delu­pa – rze­ka wilków/

limeryk
zebrał 42 fiszki • 13 maja 2014, 15:06

wspom­niany przez Ciebie po­ciąg i kli­mat wier­sza przy­pomi­na mi 'My dzieci z dwor­ca żoo' 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Melchior

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]