25 marca 2020 roku, godz. 17:15  17,2°C

Pan skoczek i pani skoczkowa w podzakopiańskim Zębie
Połączyli się w sześćdziesiąt dziewięć na zrębie
Dzięcioł sobie w drzewo stukał
I tak sobie dukał
Tych dwoje na zrębie to musi być to niebo w gębie

fyrfle Mirek
 26 marca 2020 roku, godz. 6:46

Dziękuję za piękny odzew w komentarzach, za miłość przekazaną w sercach, za uśmiech darowany swojej duszy, za radość na którą otwarliście Wasze serca, za możliwości podpowiedziane mózgom, za otwarcie na szerokość spojrzenia oczu. Pozdrawiam:)

kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 25 marca 2020 roku, godz. 23:55

: dddd