Opowiem dziś o wajdelocie [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 9 opinii.

Opo­wiem dziś o waj­de­locie co w Licheniu
Sa­balił o swoim si­wym już przyrodzeniu
Po stok­roć o nim bajał
I się nie kajał
Al­bo­wiem li­mery­ki nie po­legają na li­ryce­niu

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2018, 20:43

by­lam kiedyś ta­ka sprośna że do chłopa­ka po­wie­działam ' ide sie od­lac' omal nie odleciał 

e tam
nie słuchaj­cie fyr­fle !
ja mam w so­bie ty­le ra­dości i chęci do życia jak nig­dy... bez ka­wy, bez sprośnych li­meryków, bez sek­su, bez for­sy, bez be­za :)) 

Dziękuję za Wasze opi­nię. Mniej­szości nie muszę prze­kony­wać, a "większości" po­wiadam - czy­taj­cie li­mery­ki - zacznij­cie od tych Joe Ale­xa. Oswójcie sprośność i zap­roście ją do siebie, może zaczniecie się uśmie­chać i cie­szyć życiem? :) Poz­dra­wiam ser­decznie wszys­tkich Cy­tato­wiczów :) 

Zaw­sze widzę większosć oni czają się za drze­wem i krzyczą yes yes. 

mów za siebie,nie użyczaj ni­komu cięte­go ozor­ka :) 

Te­raz fyr­fl może bez­karnie spuszczać się do jiej. Co za gnojek. 

żaby z fyr­flo­wej kałuży prze­niosły się na czys­te głębo­kie wo­dy do stawu 

Ry­my jak ry­my ale te­mat iście z fyr­flo­wej kałuży. 

faj­ne rymy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]