Opowiem dziś o wajdelocie [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 9 opinii.

Opo­wiem dziś o waj­de­locie co w Licheniu
Sa­balił o swoim si­wym już przyrodzeniu
Po stok­roć o nim bajał
I się nie kajał
Al­bo­wiem li­mery­ki nie po­legają na li­ryce­niu

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2018, 22:43

by­lam kiedyś ta­ka sprośna że do chłopa­ka po­wie­działam ' ide sie od­lac' omal nie odleciał 

e tam
nie słuchaj­cie fyr­fle !
ja mam w so­bie ty­le ra­dości i chęci do życia jak nig­dy... bez ka­wy, bez sprośnych li­meryków, bez sek­su, bez for­sy, bez be­za :)) 

Dziękuję za Wasze opi­nię. Mniej­szości nie muszę prze­kony­wać, a "większości" po­wiadam - czy­taj­cie li­mery­ki - zacznij­cie od tych Joe Ale­xa. Oswójcie sprośność i zap­roście ją do siebie, może zaczniecie się uśmie­chać i cie­szyć życiem? :) Poz­dra­wiam ser­decznie wszys­tkich Cy­tato­wiczów :) 

Zaw­sze widzę większosć oni czają się za drze­wem i krzyczą yes yes. 

mów za siebie,nie użyczaj ni­komu cięte­go ozor­ka :) 

Te­raz fyr­fl może bez­karnie spuszczać się do jiej. Co za gnojek. 

żaby z fyr­flo­wej kałuży prze­niosły się na czys­te głębo­kie wo­dy do stawu 

Ry­my jak ry­my ale te­mat iście z fyr­flo­wej kałuży. 

faj­ne rymy 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]

wczoraj, 23:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]