Dziurka w Czasie W [...] – awatar

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest awatar — zgromadziliśmy 3 opinie.

Dziur­ka w Cza­sie

W sa­nato­rium je­den rencista
Grając z eme­rytką Asią w wis­ta
Przez dziurkę w czasie
Chciał z Asią na basen
Lecz przysnął i dziur­ka przys­chła.

limeryk
zebrał 47 fiszek • 10 maja 2014, 09:08

daw­no nie czy­talem cze­gos row­nie ru­baszne­go:)BRA­WA i kla­niam sie do sa­mej ziemi 

Za­baw­na gra słów:) na plus;) 

Do­myśla się autor, że można poczy­nić mu uwa­gi, choćby:
"W sa­na­to­rium je­den rencista"
Wiado­mo, że je­den.
Autor ma jed­nak pra­wo oz­naczyć go liczbą
cho­ciaż to brzmi niestylistycznie.
Pot­rze­ba nam być wy­rozu­miałym, w wyczu­wal­ny dla innych [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Barefoot

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]