Kazimiera Iłłakowiczówna
2 cytaty 150
Zebrane cytaty

2022-06-12, godz. 21:46