1 kwietnia 2021 roku
40 tekstów
2 kwietnia 2021 roku
33 teksty
3 kwietnia 2021 roku
31 tekstów
4 kwietnia 2021 roku
26 tekstów
5 kwietnia 2021 roku
30 tekstów
6 kwietnia 2021 roku
39 tekstów
7 kwietnia 2021 roku
43 teksty
8 kwietnia 2021 roku
42 teksty
9 kwietnia 2021 roku
33 teksty
10 kwietnia 2021 roku
28 tekstów
11 kwietnia 2021 roku
45 tekstów
12 kwietnia 2021 roku
48 tekstów
13 kwietnia 2021 roku
51 tekstów
14 kwietnia 2021 roku
53 teksty
15 kwietnia 2021 roku
49 tekstów
16 kwietnia 2021 roku
28 tekstów
17 kwietnia 2021 roku
34 teksty
18 kwietnia 2021 roku
30 tekstów
19 kwietnia 2021 roku
38 tekstów
20 kwietnia 2021 roku
30 tekstów
21 kwietnia 2021 roku
50 tekstów
22 kwietnia 2021 roku
41 tekstów
23 kwietnia 2021 roku
39 tekstów
24 kwietnia 2021 roku
35 tekstów
25 kwietnia 2021 roku
51 tekstów
26 kwietnia 2021 roku
37 tekstów
27 kwietnia 2021 roku
45 tekstów
28 kwietnia 2021 roku
32 teksty
29 kwietnia 2021 roku
35 tekstów
30 kwietnia 2021 roku
38 tekstów