1 października 2019 roku
41 tekstów
2 października 2019 roku
39 tekstów
3 października 2019 roku
31 tekstów
4 października 2019 roku
29 tekstów
5 października 2019 roku
55 tekstów
6 października 2019 roku
46 tekstów
7 października 2019 roku
32 teksty
8 października 2019 roku
42 teksty
9 października 2019 roku
52 teksty
10 października 2019 roku
48 tekstów
11 października 2019 roku
31 tekstów
12 października 2019 roku
43 teksty
13 października 2019 roku
39 tekstów
14 października 2019 roku
33 teksty
15 października 2019 roku
56 tekstów
16 października 2019 roku
44 teksty
17 października 2019 roku
31 tekstów
18 października 2019 roku
23 teksty
19 października 2019 roku
28 tekstów
20 października 2019 roku
32 teksty
21 października 2019 roku
44 teksty
22 października 2019 roku
65 tekstów
23 października 2019 roku
29 tekstów
24 października 2019 roku
37 tekstów
25 października 2019 roku
31 tekstów
26 października 2019 roku
17 tekstów
27 października 2019 roku
75 tekstów
28 października 2019 roku
32 teksty
29 października 2019 roku
30 tekstów
30 października 2019 roku
52 teksty
31 października 2019 roku
30 tekstów