1 października 2015 roku
65 tekstów
2 października 2015 roku
63 teksty
3 października 2015 roku
70 tekstów
4 października 2015 roku
86 tekstów
5 października 2015 roku
86 tekstów
6 października 2015 roku
88 tekstów
7 października 2015 roku
94 teksty
8 października 2015 roku
70 tekstów
9 października 2015 roku
70 tekstów
10 października 2015 roku
72 teksty
11 października 2015 roku
78 tekstów
12 października 2015 roku
70 tekstów
13 października 2015 roku
80 tekstów
14 października 2015 roku
87 tekstów
15 października 2015 roku
70 tekstów
16 października 2015 roku
66 tekstów
17 października 2015 roku
67 tekstów
18 października 2015 roku
89 tekstów
19 października 2015 roku
67 tekstów
20 października 2015 roku
83 teksty
21 października 2015 roku
74 teksty
22 października 2015 roku
67 tekstów
23 października 2015 roku
67 tekstów
24 października 2015 roku
55 tekstów
25 października 2015 roku
87 tekstów
26 października 2015 roku
70 tekstów
27 października 2015 roku
62 teksty
28 października 2015 roku
65 tekstów
29 października 2015 roku
71 tekstów
30 października 2015 roku
63 teksty
31 października 2015 roku
66 tekstów