1 kwietnia 2015 roku
56 tekstów
2 kwietnia 2015 roku
52 teksty
3 kwietnia 2015 roku
52 teksty
4 kwietnia 2015 roku
60 tekstów
5 kwietnia 2015 roku
53 teksty
6 kwietnia 2015 roku
62 teksty
7 kwietnia 2015 roku
97 tekstów
8 kwietnia 2015 roku
65 tekstów
9 kwietnia 2015 roku
50 tekstów
10 kwietnia 2015 roku
53 teksty
11 kwietnia 2015 roku
56 tekstów
12 kwietnia 2015 roku
50 tekstów
13 kwietnia 2015 roku
70 tekstów
14 kwietnia 2015 roku
60 tekstów
15 kwietnia 2015 roku
51 tekstów
16 kwietnia 2015 roku
46 tekstów
17 kwietnia 2015 roku
49 tekstów
18 kwietnia 2015 roku
46 tekstów
19 kwietnia 2015 roku
49 tekstów
20 kwietnia 2015 roku
51 tekstów
21 kwietnia 2015 roku
48 tekstów
22 kwietnia 2015 roku
39 tekstów
23 kwietnia 2015 roku
42 teksty
24 kwietnia 2015 roku
39 tekstów
25 kwietnia 2015 roku
49 tekstów
26 kwietnia 2015 roku
61 tekstów
27 kwietnia 2015 roku
51 tekstów
28 kwietnia 2015 roku
57 tekstów
29 kwietnia 2015 roku
64 teksty
30 kwietnia 2015 roku
52 teksty