1 stycznia 2012 roku
80 tekstów
2 stycznia 2012 roku
104 teksty
3 stycznia 2012 roku
134 teksty
4 stycznia 2012 roku
121 tekstów
5 stycznia 2012 roku
107 tekstów
6 stycznia 2012 roku
128 tekstów
7 stycznia 2012 roku
132 teksty
8 stycznia 2012 roku
155 tekstów
9 stycznia 2012 roku
121 tekstów
10 stycznia 2012 roku
127 tekstów
11 stycznia 2012 roku
125 tekstów
12 stycznia 2012 roku
111 tekstów
13 stycznia 2012 roku
102 teksty
14 stycznia 2012 roku
104 teksty
15 stycznia 2012 roku
132 teksty
16 stycznia 2012 roku
106 tekstów
17 stycznia 2012 roku
119 tekstów
18 stycznia 2012 roku
121 tekstów
19 stycznia 2012 roku
135 tekstów
20 stycznia 2012 roku
112 tekstów
21 stycznia 2012 roku
116 tekstów
22 stycznia 2012 roku
129 tekstów
23 stycznia 2012 roku
125 tekstów
24 stycznia 2012 roku
127 tekstów
25 stycznia 2012 roku
120 tekstów
26 stycznia 2012 roku
136 tekstów
27 stycznia 2012 roku
114 tekstów
28 stycznia 2012 roku
107 tekstów
29 stycznia 2012 roku
127 tekstów
30 stycznia 2012 roku
121 tekstów
31 stycznia 2012 roku
127 tekstów