1 października 2012 roku
135 tekstów
2 października 2012 roku
134 teksty
3 października 2012 roku
143 teksty
4 października 2012 roku
133 teksty
5 października 2012 roku
127 tekstów
6 października 2012 roku
144 teksty
7 października 2012 roku
144 teksty
8 października 2012 roku
155 tekstów
9 października 2012 roku
136 tekstów
10 października 2012 roku
139 tekstów
11 października 2012 roku
151 tekstów
12 października 2012 roku
108 tekstów
13 października 2012 roku
122 teksty
14 października 2012 roku
141 tekstów
15 października 2012 roku
113 tekstów
16 października 2012 roku
132 teksty
17 października 2012 roku
119 tekstów
18 października 2012 roku
137 tekstów
19 października 2012 roku
108 tekstów
20 października 2012 roku
152 teksty
21 października 2012 roku
138 tekstów
22 października 2012 roku
139 tekstów
23 października 2012 roku
167 tekstów
24 października 2012 roku
145 tekstów
25 października 2012 roku
154 teksty
26 października 2012 roku
142 teksty
27 października 2012 roku
152 teksty
28 października 2012 roku
180 tekstów
29 października 2012 roku
150 tekstów
30 października 2012 roku
140 tekstów
31 października 2012 roku
111 tekstów