1 października 2009 roku
51 tekstów
2 października 2009 roku
576 tekstów
3 października 2009 roku
62 teksty
4 października 2009 roku
87 tekstów
5 października 2009 roku
76 tekstów
6 października 2009 roku
69 tekstów
7 października 2009 roku
80 tekstów
8 października 2009 roku
70 tekstów
9 października 2009 roku
83 teksty
10 października 2009 roku
79 tekstów
11 października 2009 roku
92 teksty
12 października 2009 roku
83 teksty
13 października 2009 roku
90 tekstów
14 października 2009 roku
94 teksty
15 października 2009 roku
90 tekstów
16 października 2009 roku
81 tekstów
17 października 2009 roku
99 tekstów
18 października 2009 roku
104 teksty
19 października 2009 roku
77 tekstów
20 października 2009 roku
100 tekstów
21 października 2009 roku
95 tekstów
22 października 2009 roku
85 tekstów
23 października 2009 roku
86 tekstów
24 października 2009 roku
88 tekstów
25 października 2009 roku
98 tekstów
26 października 2009 roku
87 tekstów
27 października 2009 roku
88 tekstów
28 października 2009 roku
87 tekstów
29 października 2009 roku
85 tekstów
30 października 2009 roku
80 tekstów
31 października 2009 roku
72 teksty