21 listopada 2023 roku, godz. 22:56 4,2°C
Przekleństwo homo sapiens
Jak twierdzi Justin Gregg, nasze wyjątkowe [...]
Irracja Grzegorz, Antoni.
 21 listopada 2023 roku, godz. 22:59

... różnimy się... in minus...
😞

 21 listopada 2023 roku, godz. 22:45 4,2°C
Przekleństwo homo sapiens
Jak twierdzi Justin Gregg, nasze wyjątkowe [...]
Irracja Grzegorz, Antoni.
 21 listopada 2023 roku, godz. 23:17

... czy ludzka inteligencja jest aż taka szkodliwa dla planety i gatunku ludzkiego?... mam wrażenie, że to zależy od pozycji, jaką widzi dla siebie człowiek... z dwóch osobników, o tej samej inteligencji, zarządzającymi budynkami, lepszym od właściciela jest cieć... niestety, ludzie widzą się w roli właściciela planety, a nie jej dozorcy...

 20 listopada 2023 roku, godz. 22:34 2,3°C
Przekleństwo homo sapiens
Jak twierdzi Justin Gregg, nasze wyjątkowe [...]
Irracja Grzegorz, Antoni.
 21 listopada 2023 roku, godz. 00:25

... nieprawda... człowiek genetycznie tak jak i wskazywane przez zwolenników tej naciąganej tezy gatunki ssaków, jest genetycznie biseksualny, a nie homoseksualny... zaś u podstaw "postawy homoseksualnej", bo tak się to powinno nazywać, leżą hormony (mające wpływ na ludzką psychikę) oraz czynniki kulturotwórcze... osoby o "postawie homoseksualnej" są "dziećmi" kultur i religii człowieka... wielowiekowej indoktrynacji dotyczącej poglądów na powiązania i zależności pomiędzy pociągiem seksualnym, miłością i preferowanymi rodzajami związków tworzonymi przez ludzi...

https://www.patreon.com/posts/homoseksualizm-92663367

 20 listopada 2023 roku, godz. 22:17 4,2°C
Przekleństwo homo sapiens
Jak twierdzi Justin Gregg, nasze wyjątkowe [...]
Irracja Grzegorz, Antoni.
 21 listopada 2023 roku, godz. 00:54

... zakłamanie i oszustwo to podstawa "żądzy władzy i zysków"... takie mydlenie oczu własnemu sumieniu... to dlatego powstają nowe, lub są sztucznie utrzymywane stare "ideologie"... przetrwają i stale obecne są tylko te "ideologie", które potrafią wytłumaczyć i/lub ukryć "żądze władzy i zysku"... a zaczęło się to pod "drzewem poznania dobra i zła"...

Justin Gregg

Autor cytatów
Justin Gregg
64 cytaty 590
Zebrane cytaty, str. 2

2023-11-22, godz. 23:06

Aplan dodał(a) do zeszytu tekst Satino po prostu nie [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-22, godz. 23:03

Irracja skomentował(a) tekst My, ludzie, jesteśmy [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-22, godz. 22:58

Irracja skomentował(a) tekst ... dlaczego pierwszy [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-22, godz. 22:57

Irracja skomentował(a) tekst Mówiąc [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-22, godz. 22:56

Irracja skomentował(a) tekst W większych mózgach [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-22, godz. 22:49

Irracja skomentował(a) tekst Ludzie po prostu nie [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-21, godz. 23:25

Irracja skomentował(a) tekst Homo sapiens nie ma – [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-21, godz. 23:17

Irracja skomentował(a) tekst Ludzka inteligencja nie [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-21, godz. 22:59

Irracja skomentował(a) tekst W książce „Straw [...] autorstwa Justin Gregg

2023-11-21, godz. 0:54

Irracja skomentował(a) tekst Zwierzęta zamieszkują [...] autorstwa Justin Gregg