20 lipca 2009 roku, godz. 00:59  0,0°C

Problemów Argentyny nie rozwiąże się na drodze wojny domowej i przemocy.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Perónizm jest mistycyzmem.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Mussolini popełnił katastrofalne błędy. Ja mam nad nim tę przewagę, że mogę wyciągnąć z tego wnioski; będę podążał jego śladem, ale uniknę jego błędów.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Jeśli nie uda nam się przeprowadzić rewolucji metodami pokojowymi, lud rozpęta krwawą rewolucję.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

[...] państwo musi regulować działalność społeczną, by uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się rewolty mas robotniczych i odwieść je od walki o władzę [...]. Staramy się zlikwidować walkę klasową zastępując ją sprawiedliwym porozumieniem między pracownikami a pracodawcami. [...] Przedstawiciele kapitału muszą dostosować swoje stosunki do zasad chrześcijańskiego współżycia. Nie zwalczamy bogactwa ani kapitału, poszukujemy bardziej sprawiedliwego jego podziału i będziemy przeciwstawiać się wyzyskowi człowieka przez człowieka. [...] Kiedy ten problem zniknie, zrównamy nieco wszystkie klasy społeczne tak, aby nie było ludzi za bardzo biednych lub zbyt bogatych.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Mówi się, że jestem wrogiem kapitału, ale jeśli państwo uważnie słuchaliście tego, o czym właśnie mówiłem, przyznacie, że nie znajdziecie bardziej zdecydowanego niż ja obrońcy, ponieważ wiem, że obrona interesów handlowców, przemysłowców i kupców jest obroną państwa. [...] Zawsze też będę opowiadał się za potrzebą jasności wszystkich Argentyńczyków, a kiedy mówię wszyscy Argentyńczycy, mam na myśli wszystkich ludzi, którzy się tu urodzili, i tych, którzy są związani z tym krajem więzami miłości i obywatelstwa.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Moje przedsięwzięcie jest szlachetne i jasna moja dewiza, moją sprawą jest sprawa ludu, moim przewodnikiem ojczysty sztandar.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

W siłach zbrojnych każdy, od generała po prostego żołnierza, jest przygotowany do obrony suwerenności narodowej i przestrzegania porządku konstytucyjnego. Prędzej czy później wojsko dołączy do narodu, który oczekuje z otwartymi ramionami, tak jak oczekuje się brata powracającego do zjednoczonego domu wszystkich Argentyńczyków.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Demokracja używana była przez klasę panującą jako narzędzie ucisku biednych. Cały system opierał się na równości praw jednostki. Gdzie jednak panuje nierówność gospodarcza, tam równość wobec prawa jest pustą gadaniną.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Jeśli uznam, że moje poświęcenie było daremne, nie zawaham się ani przez chwilę i zrezygnuję z prezydentury na rzecz osoby, która będzie miała większą szansę na sukces.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Jestem żołnierzem i nie kierują mną osobiste ambicje. Zawsze nimi gardziłem.

Juan Perón

Autor cytatów

Autorzy na literę

Brak aktywności.