Walentynkowo. Pocałunków smaku moc, kochania siła. – Marek1410

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Marek1410 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Walentynkowo.
Po­całunków sma­ku moc,
kocha­nia siła.

haiku
zebrał 4 fiszki • 14 lutego 2016, 15:36

Ro­zaR dzięki za troskę ! 
Dzięki za podziele­nie się włas­ny­mi wa­len­tynko­wymi doświad­cze­niami, może ko­muś oka­zać się to przydatne.
Pozdrawiam 

Kto wy­kazu­je się w wa­len­tynki to w związku by­wa krótko . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX