szczęście pod kaskiem akacjowa [...] – AMA

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AMA — zgromadziliśmy 7 opinii.

szczęście pod kas­kiem
akac­jo­wa upojność
ma­jowa pora

z cyk­lu- życie zaczy­na się po czter­dzies­tce...al­bo po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce, jak kto wo­li ;) 

haiku
zebrał 3 fiszki • 13 maja 2018, 11:22

Ojej, ale tak by­wa, jak się jeździ ro­wer­kiem, ja już dość daw­no te­mu, ale śla­dy mam na­dal. :)
Odtwórz
Miłego dnia. :)) 

a ja upa­dek dziś za­liczyłam z ro­weru, też by­wa - mlodzieńczej szarży zachciało się, ech...- fi­zyczny ból też jest czu­ciem...miłego : ) 

A dzi­siaj li­py i jaśmin...
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ten ma­jowy zawrót głowy - bez­cenne... :-))) 

zaczy­na się...
oj zaczy­na :) 

tak, ra­dość chwil chy­ba jed­nak pełniej i świado­miej sma­kuje­my doj­rza­le ;)) 

każdy dzień może być ko­lej­nym początkiem :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dark smurf

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]