księżyc nie w pełni wielki [...] – Spruta

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Spruta — zgromadziliśmy 11 opinii.

księżyc nie w pełni
wiel­ki wóz rozświetlony
kon­ste­lac­ja gwiazd

wer­sja [0.0.7]


księżyc nie w pełni
wiel­ki wóz drabiniasty
nad łąka­mi dnia

wer­sja [0.0.6]


księżyc niepełny
pod wiel­kim wozem
roz­prysnął się czas

wer­sja [0.0.5]


księżyc i cisza
świat wciąż wpa­da pod koła
w pustą formę z gwiazd

wer­sja [0.0.4]


księżyc i półmrok
za­palają się gwiazdy
kiełku­je myśl

wer­sja [0.0.3]

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 lipca 2019, 22:42

Ja nie zachęcam, ani nie, chy­ba że właści­ciel. :)

Cza­sem wychodzi od ra­zu, cza­sem za siódmym. A po­nieważ że tak po­wiem z jed­ne­go miotu są to tak po cichu so­bie będą tu przy­bywać. :) 

Rozumiem
zachęcasz do tworze­nia wielu wer­sji :) 

O, nie po­kazują się po­wiado­mienia, chy­ba te do­dane na no­wej stro­nie, ale na no­wej jeszcze chy­ba nie­czyn­ne powiadomienia.
Zaj­rzałam tu bo po­myślałam, że jed­nak do­dam wszys­tkie wer­sje, które na­pisałam, tyl­ko po jed­nej każde­go dnia. Po­mysł z wer­sja­mi wiado­mo skąd. :)
Możecie zaglądać, nieko­nie­cznie pisać.

Ja myślę, że wszys­tko jest ułożone, tyl­ko od­czy­tać trze­ba swo­je klat­ki (jak­kolwiek dwuz­nacznie to brzmi). 

Klat­ka po klat­ce wszys­tko ułoży się w końcu w całość i nie będzie już nicze­go :-)

Po­doba mi się wersjonowanie. 

Dob­rze, że zauważasz ta­kie dzieła sztuki. 

To wczo­raj­szy wi­dok, cza­sem mu­si pocze­kać, za­nim wyj­dzie naj­lep­sza wersja. 

U mnie nie wi­dać księżyca ani kon­ste­lac­ji gwiazd. Ale ufam, że tak właśnie jest. 

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty