Im więcej cierpień tym skrzydła [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Im więcej cierpień
tym skrzydła wyżej niosą
po­kor­nych ludzi.

haiku
zebrał 121 fiszek • 6 października 2012, 22:50

Świet­nie ub­ra­ne słowa. 

Piękne!
Mam u Ciebie og­romne za­ległości. Z cza­sem nadrobię.
Poz­dra­wiam. :) 

...bo każde skrzydła mają swój ciężar, zwłaszcza, gdy na­siąknięte są łzami...
Naj­piękniej­szy tek­st ja­ki tu os­tatnio czytałam. 

Mocą Wiary, uz­dra­wiającej wnętrza...
Piękne za­pisa­ne ser­cem Ge­rar­dzie poz­dra­wiam :] 

Myślę po­dob­nie Ge­rar­dzie-miłego wieczoru:) 

w dzi­siej­szych nierównych cza­sach.. to prawda. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zugimihau

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]