1 lipca 2019 roku, godz. 14:55  7,6°C

Ćwierkanie wróbli
Słyszaną pieśń przestrzeni
Zapiszę wersem

zatopiony.wrak. p
 2 lipca 2019 roku, godz. 10:45

bardzo ładne, bardzo

marcin kasper marcin
 1 lipca 2019 roku, godz. 15:47

przestrzeń - wers
db zestaw

plus