27 grudnia 2009 roku, godz. 13:44  1,9°C

Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.

 20 grudnia 2009 roku, godz. 12:31  1,9°C

A jednak się kręci.
Eppur si mouve (wł.)

 7 listopada 2009 roku, godz. 7:39  0,0°C

Nagromadzenie danych to nie jest jeszcze nauka.

 2 października 2009 roku, godz. 21:40  0,0°C

Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie.

 2 października 2009 roku, godz. 21:40  0,0°C

Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu!

 2 października 2009 roku, godz. 21:40  0,0°C

Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki.

rikardo Ryszard
 13 marca 2008 roku, godz. 11:05

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.

Ja znam tę myśl Galileusza właśnie w takim brzmieniu.

 21 lipca 2009 roku, godz. 1:19  0,0°C

Zmierz to, co się da zmierzyć i spraw, by to, czego się nie da zmierzyć, dało się zmierzyć.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Tylko mania wielkości może nasz niesłychanie słaby umysł czynić sędzią dzieł Bożych i wszystko we wszechświecie, co nie służy naszemu pożytkowi, uważać za próżne i zbędne.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Winniśmy trzymać się świata zmysłów, a nie świata papierowego.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Zagłębienie się w zagadnienie budowy świata jest jednym z największych i najszlachetniejszych spośród wszystkich zajęć.

Galileo Galilei (Galileusz)

Autor cytatów

Autorzy na literę

Brak aktywności.