zawsze wypijała do połowy po całym [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 11 opinii.

duch ciemn Ego Portera

zaw­sze wypijała
do połowy

po całym się
do - od
słaniała

po dwóch wychodziła
bo tak chciała

*ga­tunek: fraszka fi­lozooficzna

fraszka
zebrała 2 fiszki • 15 maja 2019, 09:02

Oho, czy­li nie jes­teśmy so­bie ta­cy odlegli 

nies­pecjal­nie lu­bię te-ma­ty :)

piszę co mi się na­suwa i kiedy mi się przypomni 

czy­li wyczer­pałem temat? 

:) 

oj chodziło mi o zas­trzyk energii

a co do pi­cia, to os­tatnio pi­jam spo­ro mi­neral­nej, bo la­to blisko
i wam po­wiadam, na­wad­niaj­cie się 

Hm... mam jed­nak wątpliwości...

co to znaczy wyjść z siebie?
Ile tej mi­neral­nej wypiłeś? 

Oczy­wiście, że dobrze 

A to dob­rze czy źle? 

po mi­neral­nej to nieraz można wyjść z siebie, ty­le energii 

dziękuję 

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***