wszystko co lubię, podrywam potem [...] – stalkerai

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest stalkerai — zgromadziliśmy 9 opinii.

:) od ucha do mucha

wszys­tko co lu­bię, podrywam
po­tem i tak gównem na­zywam

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2019, 20:33

Ro­bię w gacie. 

W ja­kim ce­lu użyłeś słowa "yestem"?
Chciałeś być za­baw­ny, pro­wokujący, czy to tyl­ko chwi­lowa niepoczy­tal­ność?
Ktoś po­wie­dział, że człowiek jest tym, co je, ale to niep­rawda, jest tym, co robi. 

Rodzyn­ki są w tor­cie pot­rzeb­ne inaczej byłby mdły 

nie wiem
nie, wiem 

Lep­szy żywy niż martwy 

ta­ki yestem 

Lu­bisz pro­woko­wać słowem gestem 

puch łania 

Bar­dzo cię to pochłania? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]