Czasem... Stoi pod lasem. [...] – Kojak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kojak — zgromadziliśmy 12 opinii.

Sztuka

Cza­sem...
Stoi pod la­sem.

fraszka
zebrała 3 fiszki • 7 września 2017, 22:32

To praw­da, ja też to widzę. 

widzę, że masz po­ważne prob­le­my z percepcją. 

Ga­dasz dużo i nie zrozumiale. 

"wogóle", to nie!

ale w ogóle, to bar­dzo TAK. A jeśli do­dam, że da­ne mi było roz­ma­wiać ze zna­mieni­tymi pos­ta­ciami(tyczy ludzi kul­tu­ry i sztu­ki), to by Ci Jad(źka) wszys­tkie zęby wy­padły, o ile je posiadasz.

psss... Jad(źka), plec­ki Ci pod­ra­pałam. Mogę Cię dziobnąć.
Nie uczy­nię te­go - Kro­gu(lec) po kon­sultac­jach z gołębiem... :) 

Ktoś z tobą wogóle rozmawiał? 

cześć Ko­jak, kiedyś da­ne mi było po­roz­ma­wiać ze sztukami.
I wyszło na to, że w le­sie czują się naj­bezpie­czniej. Stąd mój wcześniej­szy wpis...

psss...a tak bar­dziej se­rio, pod­czas tej roz­mo­wy miałam mokre...oczy... 

I co, wy­miotło je? 

A ja wi­dywałem tam niezłe sztuki. 

Wiele rzeczy widziałem pod la­sem, ale sztu­ki tam żad­nej nie było. 

... na sprze­daż, jak kocha­nie ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 13:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Od dnia, kiedy wyrzu­ciłeś [...]

dzisiaj, 12:43zofija do­dał no­wy tek­st Od dnia, kiedy wyrzu­ciłeś [...]

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]

dzisiaj, 11:45róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ka miłość, która [...]

dzisiaj, 10:27Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Melodia serc ღ 

dzisiaj, 10:26Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Nadzieja...dlaNICH

dzisiaj, 10:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Na Po­maga­nie

dzisiaj, 10:01Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Na Po­maga­nie