Piesi będą ostatnimi, ale piersi [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 18 opinii.

for(muła) eden

Piesi będą ostatnimi,
ale pier­si pier­wszy­mi.

fraszka
zebrała 3 fiszki • 29 września 2017, 10:20

ja twoimi też nie

ja mówię, że masz dostęp tylko
do swoich

he he 

Męski­mi bro­daw­ka­mi nie in­te­resu­je się 

szpiek, a prawiczek
i co ty możesz wie­dzieć o cyckach
:P 

To że To­bie, to ro­zumiem, ale żeby Wdechowi 

Nie tyl­ko, ale nie będę brnął da­lej. :P 

Tyl­ko cyc­ki wam w głowie ;P 

...karmiącymi...

dzięki za ko­ment, miłego. :) 

Ta­dam!
yes­tem os­tatni, a wiado­mo, że os­tatni będą pier­siami. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

no...i o to mi szło m.in. Bar­dzo in­ny­mi. :) 
Roz­ba­wiłeś mnie i te­go nie wol­no leczyć! :)

than­ks. :) 

muła twier­dzi że w eden, pier­wsze wejdą bro­daw­ki a tam, to już tyl­ko ba­lety z panienkami
jak ko­muś się spie­szy, trze­ba się tyl­ko np. wysadzić

zielo­ny się roz­pycha łok­ciami, to też pier­wszy wej­dzie, gdyż mu się spie­szy POs­ku­bać trawę na ące, wraz z całym zoo

ja, to nie wiem
jak wejdę
to będę
:P

cóż powiedzieć
...itd. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]