Pan szczygieł - lasu [...] – SaTyR_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SaTyR_ — zgromadziliśmy 1 opinia.

Leśne runo

Pan szczy­gieł - la­su ozdoba
srokę - łasą na cudze błyskotki
so­bie upodobał
na naj­wyższym drze­wie so­bie siadywali
tre­le mo­rele wyśpiewywali
te­mu przyglądała się je­go dru­ga połowa
- pod­piłować tą gałąź czy nie ? Nie! jes­tem
za mądra na to głowa!
Czar­ne myśli, smut­ne pióra sro­ka wyniuchała
a że os­try miała dziób, to szczygłową
- zadziobała.
Zdu­miał się pan szczy­gieł zraniony
zab­rał swo­je błys­kotki i sfrunął z gałęzi onej.

fraszka
zebrała 78 fiszek • 12 maja 2014, 19:20

Niedo­pie­szczo­na pięknem ? 
Ta­kie są naj­bar­dziej przyk­re dla włas­nej płci.
To nie zwykły las, to dżun­gla nieog­rza­nych, zaz­dros­nych serc. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz