yestem yestem
 31 marca 2021 roku, godz. 23:50

Amen! :))