onejka onejka
 18 lutego 2021 roku, godz. 10:30

Bardzo mądry wierszyk, idealny do spersonifikowania.

Nynulka Karolina  19 lutego 2021 roku, godz. 19:14

To był zarys, dziś fraszka w pełni.