Gdzie sztuka nad sztuką [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 13 opinii.

Człowiek też sztuka

Gdzie sztu­ka nad sztuką wzięła górę,
le­ci audyc­ja fu­jarą i piórem...

de­dyko­wane Cy­tatom.in­fo

fraszka
zebrała 4 fiszki • 27 kwietnia 2017, 15:37

marzę o chwi­li, w której z pełną od­po­wie­dzial­nością i jeszcze pełniej­szą ra­dością, da­ne mi będzie de­dykację usunąć.

spróbuj­cie mi w tym pomóc.
już dziś dziękuję, bo wierzę, że tak się sta­nie... :) 

a tak przy okaz­ji, Pa­nie Ja­nuszu Deb­lessem, piękne dzięki za audyc­je"Gi­tarą i piórem", piękne DZIĘKI dla TRÓJKI za muzę i wszys­tko, co ser­wu­jecie. Jak dob­rze, że JES­TEŚCIE.
Dzięki WAM, zaw­sze było mi łat­wiej, piękniej i sen­sowniej być...I...Kiedyś na­piszę coś więcej...To ty­le na dziś... 

moim sym­pa­tycznym Opi­niodaw­com, od­po­wiem za godzin kilkanaście.
a może nie od­po­wiem.mil­cze­nie, to też ja­kiś tam rodzaj,naz­wijmy to miłości, może na­wet doj­rzałej.
Doj­rzałej do cze­go, nie wiem. Ale niewie­dza, to też rodzaj doj­rzałości. Z [...] — czytaj całość

za­leży ja­kie, jak ame­rykańskie to owszem 

he­heh dobre 

jas­ne ale wiel­ka fu­jara to pes­tka wiesz ni­cola liczy się charakter 

boż, nieis­totnym jest jaką kto ma fu­jarę, ale is­totnym jest, czy fu­jarą jest, czy też nie! :)
bez sek­su, to znaczy chciałam po­wie­dzieć: bez od­bioru :)

ale pi­sać możesz, to moc­na fraszka :) 

to­mek to miał fu­jarę no no 

się ro­zumie, się wie. "Ben­dem na­don­rzać za mo­dom, siem ros­kren­cam, rzyt­rz mi po­wodze­nia i nie zaz­droś!!!" :))) 

posłuchaj­my fragmentu:
Odtwórz
:)

czegóż chcieć więcej?
Więcej ta­kich no­cy, a na­wet dni :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]