Gdy na siłowni siódmy [...] – Kojak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kojak — zgromadziliśmy 8 opinii.

Koks

Gdy na siłow­ni siódmy pot leje
Mózg mu się kur­czy, bi­ceps pęcznieje.

fraszka
zebrała 6 fiszek • 1 października 2017, 20:21

Kojak!

:) 

Pa­ni, ni­colo-57, proszę te gier­ki pro­wadzić u siebie i nie ob­rażać mych gości! Ma­nier chy­ba nie muszę Pa­ni uczyć?! Tu­taj też nie wy­leczy się Pa­ni. Doktór ze mnie kiep­ski. Pozdrawiam. 

Ko­jak, na­wet nie pro­tes­tu­jesz, gdy dwa li­zusy na­zywają Cię Mistrzem.
A Ty w naj­lep­szym ra­zie jes­teś epi­gonem. W tej sy­tuac­ji smut­no mi... "miszczu"... 

Ja­koś inaczej to widzę. Lu­bię gdy się pocę bo wiem że mój mozg pra­cuje op­ty­mal­nie. Nooo, chy­ba, że ktoś używa ste­roidy.

Pew­nie dla­tego też kłam­stwo może być śmieszne. 

Ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Pot­wier­dzam Mis­trzu :) 

Tak uważa ;) 

Ha­haha­ha! Mis­trz! :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]