Raz dnia pewnego, tymi [...] – bilimalpka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest bilimalpka — zgromadziliśmy 1 opinia.

CZAS

Raz dnia pew­ne­go, ty­mi oto słowy
Ta­ki właśnie pa­radoks, wbił mi się do głowy:
A czas?! Czas jest po­nad cza­sowy.

fraszka
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2016, 12:52

ni­by tak, lecz tyl­ko do połowy
POD­CZAS gdy dru­ga część ma wy­miar POD­CZA­SOWY. ;)
Fajne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza