17 stycznia 2020 roku, godz. 19:44 5,4°C

Recenzyia Xiążki „ HRABI Duszkiem tak!”- częsc I

Wstęp

Wierze Świętey chcąc uprzedzić iż, niyak nie potrafiący pisać recenzyi y nieobyczajnym w czytelnictwie xiążkowym, z chęci wielkiey y miłowania estradowych „ CYRKUŚNIKÓW”- będących także współautorami ów xiążki, pozbawiony umieyętności postanowiłe y tak napisać recenzyię.
Radość, który możemy na tym świecie zażywać aby mieć rozum sprawny i ciało nie chorowało. Receptą na lekarstwo „RADOŚĆ”- iest niebywale grupa artystyczna dworaków czy też niyako w/w „CYRKUŚNIKÓW”
https://www.youtube.com/watch?v=sZgEGgqkSaU
Stoyi na regale zamknięta xiążka y zakładka odłożona, to znaczy iż przeczytałem, ów wolumin. Trwało to troszku czasu, bom niezwyczayny do czytania.
Recenzyi częsc I

Naypierwsza rzecz, y na którą naywiększy wzgląd mieć potrzeba, iest ta: ażeby poświęcić uwagę na wszystkich pisarzy którzy to wypełnili stronice.
Autorami są następuyące osobistości: Jakub Jabłonka, Paweł Łęczuk, Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer y Łukasz Pietsch. https://www.youtube.com/watch?v=BiQKpb8TJG8

Arcydzieło to składa się z XIV rozdziałów ( plus wstęp), które te dzielą się na coś w stylu podrozdziałów. Podrozdziały składayą się z częsci autobiograficzney członków grupy artystyczney zwaney przez siebie „KABARETEM HRABI”, y także ich będziemy od teraz nazywali. Lecz nie wyczytawszy ze stronic żadnych koligacyi rodzinnych iż żadnym rodem Hrabiów.
Drugą składową podrozdziału iest przedstawiona składowa tworzenia twórczości programu artystycznego, w postaci swawolney knwersacyi członków grupy artystyczney. Całość iest nieyako spięta scenopisami poszególnych fragmentacyi występu i fotografiyi różnorodnych, trza zaznaczyć niyako, że fotgrafiyę są bardzo artystycznie pokolorowane, można by mieć wrażenie niyakie iakby żywe ludziska to były, a nie obrazy. Owi bohaterowie y iak aktory y iak autorzy przeplatayą to przemiennie właśnie w takowey formie.
Wszelakie historyje zawarte są tu różnorakie, nayczęściey z humorem, lecz zdażayą się wyciskayące łzy ze wzruszenia. Wiele zagadnień zawartych było niyak dla mnie nie do poyęcia. Tylko kilka przykładów:
a) Magnetofon
b) Kamera
c) VHS
d) YouTube – lecz tu też przez słuchanie rozmów kilku Angielczyków jakoś dało radę rozszyfrować
( twoya tuba)
e) Telewizja
f) y wiele, wiele innych
Generalnie mówiąc te słowa sprawiayą zlekka trudności poznawcze i poyąć niyak nie zdołam czemu odsyłaczy i przypisów nie umieszczono, CYRKUŚNIKI całą Gębą.
Wtem chcąc też zaznaczyć iż bardzo często wymienianym bohaterem, y GURU tey xiążki iest Szanowny Pan Władysław Sikora. Kabaret HRABI nazywawszy go bardzo często poufale Władkiem lub Sikor,czy też Sikorem.
KONIEC CZĘSCI Pierwey

piórem2 magdalena
 17 stycznia 2020 roku, godz. 21:52

przerzuciłeś się na książki?
to ten wiek