Właśnie dzisiaj dowiedziałam się [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 7 opinii.

o co u grzyba chodzi?

Właśnie dzi­siaj do­wie­działam się co oz­nacza po­wie­dze­nie "Lep­szy rydz niż nic"
Nig­dy nie ko­jarzyłam te­go z Rydzem-Śmigłym, a do grzy­ba rydza ja­koś to nie pa­sowało, bo prze­cież rydz to nie by­le co.
Poz­dra­wiam pa­na Ir­ka, który mi to wytłumaczył.

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2018, 16:59

Odtwórz  

Michał jest specha­listą od psu­cia każdej roz­mo­wy każdej zna­jomos­ci i każdej re­lac­ji.
Dla mnie rydz to rydz i nic. 

Michał pop­sułeś za­bawę i sa­modziel­ne myślenie
każdy może poszu­kać w inter
chodziło o sko­jarze­nia ja­kie in­ni mają, na te­mat te­go powiedzenia 

Bożen­ko, nikt Ci nie wy­tyka bra­ku oleju.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

A ja mam olej rydzo­wy jest kek­ko gorzka­wy,
ku­piłam go na is­ce­nizac­ji śred­niowie­cznej w Gnieźnie gdzie mie­szka Ma­rian nasz fi­lozof od sied­miu ..... 

Cieka­we, tłumacze­nie, które przy­toczył Mar­jan, również.
Po­dej­rze­wam, że wiele osób o tym nie wie­działo.
Poz­dra­wiam. :)) 

Zna­my porze­kadło „lep­szy rydz niż nic”, ale czy na pew­no wiemy o co w nim chodzi? Większość z nas jest prze­kona­na, że nasz przysłowiowy rydz to grzyb o naz­wie mleczaj rydz (Lactarius [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]