Właśnie dzisiaj dowiedziałam się [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 7 opinii.

o co u grzyba chodzi?

Właśnie dzi­siaj do­wie­działam się co oz­nacza po­wie­dze­nie "Lep­szy rydz niż nic"
Nig­dy nie ko­jarzyłam te­go z Rydzem-Śmigłym, a do grzy­ba rydza ja­koś to nie pa­sowało, bo prze­cież rydz to nie by­le co.
Poz­dra­wiam pa­na Ir­ka, który mi to wytłumaczył.

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2018, 14:59

Odtwórz  

Michał jest specha­listą od psu­cia każdej roz­mo­wy każdej zna­jomos­ci i każdej re­lac­ji.
Dla mnie rydz to rydz i nic. 

Michał pop­sułeś za­bawę i sa­modziel­ne myślenie
każdy może poszu­kać w inter
chodziło o sko­jarze­nia ja­kie in­ni mają, na te­mat te­go powiedzenia 

Bożen­ko, nikt Ci nie wy­tyka bra­ku oleju.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

A ja mam olej rydzo­wy jest kek­ko gorzka­wy,
ku­piłam go na is­ce­nizac­ji śred­niowie­cznej w Gnieźnie gdzie mie­szka Ma­rian nasz fi­lozof od sied­miu ..... 

Cieka­we, tłumacze­nie, które przy­toczył Mar­jan, również.
Po­dej­rze­wam, że wiele osób o tym nie wie­działo.
Poz­dra­wiam. :)) 

Zna­my porze­kadło „lep­szy rydz niż nic”, ale czy na pew­no wiemy o co w nim chodzi? Większość z nas jest prze­kona­na, że nasz przysłowiowy rydz to grzyb o naz­wie mleczaj rydz (Lactarius [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos