25 lipca 2021 roku, godz. 22:21 11,1°C

"Kazanie" nr ++;

Szatan, masoneria, Żydzi, Ruch Odnowy w Duchu Świętym, protestanckie sekty, LGBT, lewacy, przeciwnicy mszy trydenckiej.... wszędzie zło. Czy któraś wojna nie toczyła się w imię walki ze złem?
Trzecie przykazanie z tzw. Dekalogu w Biblii mówi:
"Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy..." Czy Bogu chodziło by nie wymawiać jego imienia na daremno?
Sąd Jezusa przed kapłanami, krucjaty, noc św. Bartłomieja, Ustasze, dżihady, czyje imię miano na ustach?

Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz,
i tak odezwał się do mnie:

«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę,
która zasiada nad mnogimi wodami,

z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi,
a mieszkańcy ziemi się upili

winem jej nierządu».
I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.

I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej,
pełnej imion bluźnierczych,

mającej siedem głów i dziesięć rogów.
A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,

cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości

i brudów swego nierządu.
A na jej czole wypisane imię - tajemnica:

„Wielki Babilon.
Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”.

I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych
i krwią świadków Jezusa,

a widząc ją, bardzo się zdumiałem.
I rzekł do mnie anioł:

«Czemu się zdumiałeś?

Fragment z Apokalipsy Jana 17
Dumam, czy tą nierządnicą są religie tego świata?

Przyczyna moich przemyśleń: https://youtu.be/HzKKlg9VwCc https://wiez.pl/2021/07/20/dla-czystego-wszystko-jest-czyste-dominikanskie-historie-prawdziwe/?fbclid=IwAR3ynaPgimU8acSghh5tvS27G02MMHCLMKbtbmCmdx9ct-gFsvxPRPPm4V0

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 28 lipca 2021 roku, godz. 17:24
scorpion Gajowy
 26 lipca 2021 roku, godz. 10:30

Pytanie czy to religia sama w sobie nie jest złem, z którym tak usilnie stara się walczyć