1 stycznia 2023 roku, godz. 14:43 48,8°C

Cykl opowiadań

Kilka słów o tym, dlaczego cykl najbliższych opowiadań określam jako poetycki, filozoficzny (refleksyjny), oniryczny (baśniowy).

Opowiadania poetyckie. Opowiadania filozoficzne. Opowiadania oniryczne.

W taki sposób mogę określić najbliższy cykl opowiadać, które teraz powstają (pierwsze z nich w darmowej wersji .pdf jest już dostępne) Można powiedzieć, że poezja, filozofia i oniryzm to trzy filary ludzkiego życia. Poezja to ten subtelny, emocjonalny, sentymentalny i romantyczny pierwiastek ludzkiego życia, intymny, chwilami samotny.

Filozofia zaś to poszukiwanie rozwiązań, możliwości, mądrości i wiedzy, która pomoże w codziennym życiu. Umożliwi człowiekowi rozwój, realizację celów.

Oniryzm zaś jest tą częścią ludzkiego istnienia, z której najmniej zdajemy sobie sprawę, bo przecież to nic więcej, jak świat snów, sennych marzeń i koszmarów i można siebie przyłapać na tym, że za dnia również śnimy, zamknięci we własnej formie.

Pomiędzy tym wszystkim jest mnie lub bardziej widoczny jakiś chaos. Zdarzenia nie zawsze idą po naszej myśli, nie zawsze zdarzają się takie, które chcielibyśmy, aby się wydarzyły i szukamy czasem powodu, czy zrozumienia, by pojąć, czy rzeczywistość mogła potoczyć się inaczej.
Myślę, że cykl ten dobitnie podkreśla impulsywną naturę twórczą, która dominowała w moim życiu, zarówno prywatnym, jak też twórczym, ale przede wszystkim cykl ten może być tożsamy z życiem wielu osób, które doświadczają przede wszystkim zagubienia, wewnętrznego rozdarcia, samotności, destabilizacji personalnej, zaników świadomości. Cykl ten jest właściwie zapisem życia. Jest jego odwzorowaniem w sposób, co prawda, nieco artystyczny, ale przede wszystkim życiowy.

/ Łatwiej jest mi nie chcieć, niż chcieć, łatwiej mi odrzucać, niż przyjmować, akceptować, dzielić się i łączyć /

Cykl ten ma też jedną, dość współczesną i stosunkowo świeżą cechę, która wynika bardziej ze sposobu przedstawiania treści w internecie. Obok przewodniej myśli w poszczególnym opowiadaniu, jest także pewna, spora ilość różnego rodzaju treści. Obrazów, ale też przemyśleń. Myślę, że w świecie, w którym użytkownik Internetu sporo czasu niejednokrotnie spędza na portalach społecznościowych, które coraz chętniej promują krótkie treści, a niejednokrotnie w ciągu kilku minut można mieć do czynienia z szeregiem różnych informacji, odejście od dość sztywnej formy literackiej, która posiada widoczną ciągłość i fabułę, jest niejako znakiem współczesnego czasu.

Poniżej zamieszczam link do pierwszego opowiadania: "Preludium - Myśl Pierwsza" Jakub Andrzej Tomkiewicz

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNhnYT2LIhfJn1bbH6XFreEZolESeS6m?fbclid=IwAR1ipeykG6nrEkAvnxtddVG5Q2L3L7lLNcks2vsA5wblhH3EOdTXmkFU7Sk

Naja Ela
 1 stycznia 2023 roku, godz. 17:59

Przeczytałam Opowiadania Autora.

Całość treści jawi mi się jako pewna sinusoida, fala, która to się unosi, to zagłębia w toni. Rozrzucone wrażenia o różnym podłożu, jak Autor sam stwierdza poetyckim, filozoficznym, onirycznym. Zawierają przemyślenia Autora, mogące zainteresować czytelnika w kontekście własnego postrzegania świata i własnej osoby.
W wielowątkowym tekście jawi się spójność będąca konsekwencją poszukiwań przez Autora nowych wrażeń, doznań wynikających z chęci odkrycia w sobie czegoś więcej, czegoś lepiej, czegoś inaczej. Odniosłam wrażenie - nowego, innego siebie.

Plus za wytrwałość. Zarówno w wielowątkowych rozważaniach jak i przenoszeniu ich do treści tekstu.

Shadow Work Shadow Work  1 stycznia 2023 roku, godz. 22:04

Wow. Dziękuję bardzo, zapewne też należy się plus za wytrwałość w czytaniu opowiadania :)

Tym bardziej dziękuję za recenzję i podzielenie się swoimi wrażenia, czy myślami, co do opowiadania! :)

Dobrej nocki