29 grudnia 2022 roku, godz. 21:09 1,9°C

Sztuka a rzemiosło a SEO i marketing w sieci

Dzisiaj Sztuka to pojęcie równie bezsensowne, co pozbawione głębszej treści. Współczesna sztuka jest wyłącznie produktem. Oznacza to, że twórca nie jest twórcą, a sprzedawcą, czy marketingowcem. Dzisiaj coś takiego, jak "jakość" w wielu obszarach życia, także w obszarach sztuki, jest bez głębszego znaczenia. Sztuka rządzi się nowym prawem - prawem Internetu. Prawem virali. Prawem podstawowych potrzeb konsumenta. Prawem podstawowych instynktów. Dzisiejsza sztuka jest produktem na którym można wypromować siebie, jednak to promocja marki osobistej we współczesnym świecie jest tym właśnie, co determinuje powodzenie produktu.

Rzemiosło natomiast jest niczym więcej, jak zbiorem określonych umiejętności, jest raczej doświadczeniem, które człowiek nabywa poprzez praktykę. Poprzez faktyczne działanie. Sztuka i rzemiosło to obecnie raczej dwa, oderwane od siebie elementy, inaczej niż kiedyś, gdy stanowiły jedność.

Jednak rzemiosło, jako konkretna umiejętność, może być wykorzystane w konkretnym celu. W szczególności umiejętność posługiwania się słowem pisanym. Równolegle z rozwojem sieci, marketingu sieciowego, wzrostem zapotrzebowania na treści, pojawiły się nowe, literackie możliwości zarobkowania i to na tyle ogromne, iż dotychczas ciężko było pomyśleć o tym, by przeciętny pisarz, mógł mieć możliwość faktycznego zarobkowania poprzez pisanie. Oczywiście, nie tak idealnego zarobkowania, jak poprzez publikacje, jednak dzięki własnej umiejętności używania słowa pisanego.

To jednak pokazuje pewną ułomność twórczą. W momencie, gdy słowo przybrało formę wyrażania siebie, kiedy słowo stało się zdominowane przez człowieka, tak naprawdę człowiek nie uczy się rzemiosła, jakim jest używanie słowa, pozwala natomiast słowu używać samego siebie.

Operowanie słowem to świadomy proces tworzenia określonych treści, w określony sposób z określonym zamiarem wywołania odczuć, wrażeń, czy przemyśleń. Świadomy proces kształtowania słowem obrazów to obecnie kluczowa umiejętność. Nie chodzi tutaj tylko o literaturę jako dziedzinę sztuki. Chodzi przede wszystkim o możliwości, jakie powstały.

Praktycznie każdy używa wyszukiwarki Google. To najpopularniejsze wśród narzędzi do szukania treści, informacji, po prostu wszystkiego, co człowiek chce znaleźć. Sekundę po tym, jak prześle zapytanie, otrzymuje listę wyników.
Na przestrzeni lat zmianie musiał ulec algorytm, który sortuje tą listę wyników. Musiały takie zmiany nastąpić w trosce o jakość treści, a zatem w trosce o to, aby treści były faktycznie pomocne.
Oznacza to, że przed treściami, które są niczym więcej, jak słowem pisanym, stawia się coraz wyżej poprzeczkę. Z dwóch przyczyn: po pierwsze tekst musi być czytelny, musi być przyjemny w odbiorze, musi po prostu być tekstem, który się czyta, jak czyta się ulubioną książkę. Z drugiej strony musi być tekstem, który zawiera konkretne informacje. Co to właściwie oznacza dla człowieka, który posługuje się piórem, posiada literacki talent? O tym opowiem jutro.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Shadow Work, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.