Zatopiony w twym bursztynowym [...] – sparkling angel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sparkling angel — zgromadziliśmy 1 opinia.

Bezwstydną nocą

Za­topiony w twym bur­szty­nowym spojrzeniu,
Mus­kam de­likat­nie czer­wień twych ust.
Szep­tam ci cicho do ucha,
Zos­tań ze mną na zaw­sze już.

Do­tykając bez­wstyd­nie twe­go ciała,
To­piąc się w twych spoj­rze­niach pożądania,
Tak moc­no pragnąc ciebie,
Chcę by ta chwi­la wieki trwała.

Lecz gdy budzi nas ranek,
Po upoj­nej bez­wstyd­nej nocy.
Wra­camy z krainy ko­loro­wych wrażeń,
Do sza­rej rzeczy­wis­tości.

erotyk
zebrał 12 fiszek • 9 września 2013, 22:50

Piękny i sub­telny ten ero­tyk-dob­rej no­cy Kamil:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]