Piwo wierszem wylane W pijaństwa [...] – Atira

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Atira — zgromadziliśmy 4 opinie.

Wysokoprocentowo kochać

Pi­wo wier­szem wylane
W pi­jaństwa ku­fel, z pianką.
I w dioni­zyj­skim szale
Nocą pi­sany poemat na ustach.

Łap­czy­wie pi­te odurzo­ne słowa
Z czer­wieni win­nej lam­pki alkoholizmu.
Bełkocząc i dławiąc się od mo­cy kieliszków
Wyrzu­cić wreszcie z siebie uczucia.

Je­dynie wlać w duszę
Ero­tyki pro­centów miarę nieskromną
I w pro­milo­wej ekstazie
Paść w ra­miona roz­pa­lonych li­nijek tekstu.

W wier­szu za­pitej chwi­li widzieć
Tyl­ko Twoją twarz rozmytą
Od blis­kości w ciszy da­lekiej
Gdy mieć i nie mieć to wszys­tko.

I pędzić da­lej życia krew.
W pi­jańskim by­cie o trzeźwych dniach
Cze­kają no­ce upi­te Twoim ciałem
W dy­mowym whis­ky oczu zamgleniu.

Wrażli­wości skóry ster­czące od chłodu
Za­lane­go drin­kiem wie­czor­ne­go lodu.
Soczys­te miłością trus­kawki jedzo­ne z Twe­go ciała na­giego, we mnie wczepione.

W szam­pa­nie mu­sującym o sma­ku Twych ust
Bez­czel­nie wy­lanym na na­gi mój biust
Upi­jam się każdym Twoim oddechem
Po­między wer­sa­mi roz­la­nego wier­sza.

erotyk
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2017, 23:00

Ma­my po­dob­ne prze­myśle­nia i nas­ta­wienia . 
Two­je zdro­wie ko­bito . :-)
Ładnie 

Fiszka. 

:) :* zde­cydo­wanie tam pa­sują ;) 

Trus­kawki mnie roz­czochrały w tym wier­szu bar­dziej niż pi­wo czy whis­key :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:36Moon G sko­men­to­wał tek­st RPA

dzisiaj, 08:07RozaR do­dał no­wy tek­st RPA

dzisiaj, 07:33Moon G sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:30Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:24Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:21Moon G sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:19Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 07:13Moon G do­dał no­wy tek­st Jesteś Moim Bo­giem

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]