O bogini olimpu, tyś [...] – SaTyR_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SaTyR_ — zgromadziliśmy 7 opinii.

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc.

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Oj tam, mie­szka , ale za­miast klucza do nieba, to do pa­sa cno­ty dźwi­ga :-P 

Byłam kiedyś w og­rodzie zoo, nie było róż, ale gryz­li ;) 

Ag­nie­szka już na olim­pie nie mie­szka ?;) co się dzi­wić, jak się śle swój neg­liż będąc mężatką, żona­temu Ro­meo, trze­ba się liczyć ze spad­kiem ;) może poślad­ki mu się nie spo­dobały, al­bo Ro­meo ją uwierał ;) to się wzięła i spruła do os­tatnich maj­tek ;) no­wa sza­ta ale wre­dota bez zmian, nies­te­ty. Nie ścięte róże też więdną. 

Oj, bo­gini mężczyzn go­rycz nie zachwy­ca, może ty jeszcze dziewi­ca :-P Ju­lie mają or­gazmy, bo czułość dos­ta­je Ro­meo każdy :-P 

Ach ! ech ! co za noc i co za pech - zno­wu sam łza­mi za­lana . 

Po­doba mi się, czuję orgię. 

nieje­den ogrodnik
z niejedną boginią
zry­wali róże nim sen minął 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]