O bogini olimpu, tyś [...] – SaTyR_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SaTyR_ — zgromadziliśmy 7 opinii.

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc.

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Oj tam, mie­szka , ale za­miast klucza do nieba, to do pa­sa cno­ty dźwi­ga :-P 

Byłam kiedyś w og­rodzie zoo, nie było róż, ale gryz­li ;) 

Ag­nie­szka już na olim­pie nie mie­szka ?;) co się dzi­wić, jak się śle swój neg­liż będąc mężatką, żona­temu Ro­meo, trze­ba się liczyć ze spad­kiem ;) może poślad­ki mu się nie spo­dobały, al­bo Ro­meo ją uwierał ;) to się wzięła i spruła do os­tatnich maj­tek ;) no­wa sza­ta ale wre­dota bez zmian, nies­te­ty. Nie ścięte róże też więdną. 

Oj, bo­gini mężczyzn go­rycz nie zachwy­ca, może ty jeszcze dziewi­ca :-P Ju­lie mają or­gazmy, bo czułość dos­ta­je Ro­meo każdy :-P 

Ach ! ech ! co za noc i co za pech - zno­wu sam łza­mi za­lana . 

Po­doba mi się, czuję orgię. 

nieje­den ogrodnik
z niejedną boginią
zry­wali róże nim sen minął 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]