30 lipca 2017 roku, godz. 5:58  6,3°C

Wstrzymane iskry

Moje pragnienia są tak bardzo łatwopalne.
Słowa jakie mam na języku to odpalone zapałki.
Płonę od środka, ale słów nie wypowiem.
Troska.
Spłoniesz.
A ogień weźmie wszystko.
Nie chcę Ciebie trochę.
Wierna sile płomieni.
Piromanka z lodu.

JaJo Jadwiga
 30 lipca 2017 roku, godz. 10:43

Nawet mi się podoba.