szpulka w...
 30 grudnia 2015 roku, godz. 18:08

pobudziłaś zmysły..
niewielość słow, a unieść się można.. :)

Deszcz Alicja
 20 grudnia 2015 roku, godz. 9:49

lewituję... Twój erotyk mnie porwał. piękny i doskonały w moim odczuciu!