chowam się w twoich [...] – zlo282

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zlo282 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Najpiekniejsze miejsce na ziemi..

cho­wam się w twoich pier­siach uk­ry­wam się w nich..
ciep­lutko sym­pa­tycznie i miło mi tam jest..
żad­ne zło żad­ne dob­ro mnie tam nie sięga..
po­między jed­na a drugą uwiłem swój schron..
po do­linę de­kol­tu roz­postarłem swe zasieki..
i omi­nowałem się twoimi słowa­mi..
przecze­kam w niej wszys­tkie tor­na­da i słońca..
wszys­tkie wziąć nie wziąć..
lu­bić nie lu­bić i być al­bo nie być..
i w końcu przy­tulo­ny do pier­si,do bi­cia twe­go serca..
cichut­ko zasnę i za­bierając je ze sobą odejdę za niebies­kość..

erotyk
zebrał 7 fiszek • 20 lutego 2013, 08:36

przy­tul.... i kochaj 

tak... naj­piękniej­szy odgłos to bi­cie ser­ca ukocha­nej osoby 

Jeśli do ero­tyku do­daje­my uczu­cia sta­je się on zmysłowy i piękny,ja­ko pe­rełkę za­bieram-poz­dra­wiam miło na dzień dobry:)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2