Błądzę po twoim ciele delikatnymi [...] – BlakeDeen

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest BlakeDeen — zgromadziliśmy 14 opinii.

Lustro pożądania

Błądzę po twoim ciele
de­likat­ny­mi palcami.
Na krawędzi ust zostawiam
czułe pocałunki.
Za­pachem miłości ścielę
nasze wspólne łoże.
Na wyżynach pożądania
wni­kam w ciebie
sub­telną me­lodią spełnienia.
Odurzo­na moimi pieszczotami
pur­pu­rowy­mi z roz­koszy wargami
wy­pijasz mnie z kielicha namiętności.
Ub­ra­na w stułę pragnień
szep­tasz naj­czul­sze słowa,
op­la­tasz uda­mi mo­je usta.
Lus­tro naszych marzeń
od­bi­ja blask złączo­nych dusz.

erotyk
zebrał 79 fiszek • 12 października 2012, 18:34

Wspa­niałe to roz­marze­nie, piękne ko­men­tarze! Gorąco poz­dra­wiam, gorąco dziękuję! 

Two­je wier­sze się czu­je... pięknie piszesz o miłości...pozdrawiam:) 

Oj! działa na wyob­raźnię ;) 

Ład­nie piszesz Jaśku, aż się ko­biety rozmarzyły..;))

pozdrówka..;)) 

I gdy­bym tyl­ko mógł do ta­kich chwil powrócić. Śliczne słowa.
Co mam zro­bić aby ten wier­sz mi nie umknął?
pozdrawiam. 

Roz­marzyłam się ;)

Piękny wiersz. 

b.ład­nie i sub­telnie :)
poz­dra­wiam :))))) 

bar­dzo zmysłowe ''Bożen­ka'' z mo­jego me­lod­ra­matu na pew­no na ten wier­sz poleci 

Skłaniam czoło w podzięce, dziękuję ;) 

Ten ero­tyk to zmysłowa gra słów,jes­tem pod wrażeniem-poz­dra­wiam i miłego wieczoru:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]