życie, a w tym [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 10 opinii.

* *

życie, a w tym ciężka pra­ca, zmu­si cię do przy­jem­ności, nies­te­ty

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 września 2017, 13:06

dużo więcej 

wie alt bist du 

alt szwan­ku­je nie polski 

ma­ny ma du­zo wyobrazni 

bier­nik / Ko­go? Co?:  wyobraźnię
wy­daje mi się że ma każdy - py­tanie do czego

miałem na myśli kar­tkę itp.
nie skórę
:P 

wyob­raźnie mam chy­ba bogatą
baz­groły na ciele/ nie 

~SS
umiesz so­bie coś narysować? 

ro­bi się nieprzyjemnie 

coś w ten de­reń tzn deseń 

po­ryso­wałaś so­bie no­gi w sar­ny, pi­sakiem, dla przyjemności? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]

wczoraj, 22:47WolnyHuman do­dał no­wy tek­st I codzien­nie rzu­camy te [...]