życie, a w tym [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 10 opinii.

* *

życie, a w tym ciężka pra­ca, zmu­si cię do przy­jem­ności, nies­te­ty

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 września 2017, 13:06

dużo więcej 

wie alt bist du 

alt szwan­ku­je nie polski 

ma­ny ma du­zo wyobrazni 

bier­nik / Ko­go? Co?:  wyobraźnię
wy­daje mi się że ma każdy - py­tanie do czego

miałem na myśli kar­tkę itp.
nie skórę
:P 

wyob­raźnie mam chy­ba bogatą
baz­groły na ciele/ nie 

~SS
umiesz so­bie coś narysować? 

ro­bi się nieprzyjemnie 

coś w ten de­reń tzn deseń 

po­ryso­wałaś so­bie no­gi w sar­ny, pi­sakiem, dla przyjemności? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]