one drop for all Eliza
 30 listopada 2020 roku, godz. 5:32

stoje na Tobie, Ziemio
wyrastasz jak drzewo
i spadam jak lisc
dla Ciebie
Matko
moje serce