Tęsknię. Za swoim życiem, [...] – Sunbeam

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sunbeam — zgromadziliśmy 1 opinia.

Tęsknię

Tęsknię. Za swoim życiem, które nig­dy się nie wy­darzyło.
Tęsknię za po­całun­ka­mi, słod­ki­mi jak gwiaz­dy, które roz­wiał daw­no wiatr. Za do­tykiem. Po­ruszającym najgłębsze od­chłanie duszy. Za tym co się nig­dy nie zdarzyło, a prze­cież mogło. Gdy­by nie strach. Tęsknię. Za wzro­kiem Twym, który pieścił mnie zachwy­tem. Nie spo­tyka­nym. Za roz­mo­wami bez snu.
Tęsknię. Za cza­sem, gdy do­ba po­win­na mieć 48 godzin. Za marze­niami. Ciałem. Sobą.
Tęsknię.
Umieram z tęskno­ty.

dziennik
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2019, 18:50

Ład­ne. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność