25 lutego 2023 roku, godz. 14:15

11 przyczyn niżu demograficznego

1. Stabilizacja kraju — jeśli kraj jest niestabilny, to ludzie mogą być mniej skłonni do inwestowania w przyszłość. Stabilny kraj daje ludziom poczucie bezpieczeństwa zamiast niepewności gospodarczej, kryzysów politycznych, czy konfliktów, które mogą skłonić ludzi do rezygnacji z posiadania dzieci oraz ucieczki z kraju.

2. Starzenie się społeczeństwa — rosnąca liczba osób starszych, które nie rodzą już dzieci, prowadzi do spadku liczby urodzeń. Im starsze jest społeczeństwo, tym mniej dzieci się rodzi, a jednocześnie umieralność jest wyższa. Wraz ze wzrostem udziału ludzi starszych w populacji maleje liczba ludzi w wieku produkcyjnym, którzy pracują i płacą podatki, co z kolei zwiększa obciążenie dla systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych.

3. Bezrobocie — brak stabilnego źródła dochodu, może prowadzić do migracji, a tym samym do zmniejszenia populacji w danym regionie. Bezrobocie wśród młodych ludzi może też wpłynąć na ich decyzje dotyczące posiadania dzieci, ponieważ w takiej sytuacji mogą oni być mniej skłonni do podejmowania ryzyka związanego z posiadaniem potomstwa, co dalej może prowadzić do spadku dzietności. Dlatego bezrobocie jest jednym z czynników, które mogą przyspieszać niż demograficzny.

4. Koszty życia — jeżeli koszty życia takie jak utrzymanie mieszkania, żywność, opieka zdrowotna, i edukacja są zbyt wysokie to ludzie w takiej sytuacji, są zmuszeni do decyzji pomiędzy posiadaniem dzieci a utrzymaniem odpowiedniego stylu życiu. Ponadto wysokie koszty życia mogą wpływać na jakość życia, co może z kolei wpływać na rozwój młodych ludzi, a konsekwencji na ich szanse na szybką stabilizację. Wysokie koszty mogą także skłonić ludzi do emigracji.

5. Emigracja — wielu młodych ludzi decyduje się na emigrację ze swojego kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia lub pracy, co prowadzi do spadku liczby urodzeń w kraju. Jeśli młodzi, wykształceni ludzie opuszczają kraj, to zmniejsza się liczba ludzi w wieku produkcyjnym, którzy mogą pracować, płacić podatki oraz utrzymywać system emerytalny. Emigracja prowadzi do obniżenia dynamiki gospodarczej kraju.

6. Styl życia — młodzi ludzie opóźniają decyzje o posiadaniu dzieci ze względu na karierę lub preferencje osobiste wpajane z niepewnych źródeł np. 'ekologiczny ucisk'. Na przykład, w krajach, gdzie panuje kultura robienia kariery, wiele osób może decydować się na posiadanie dzieci w późniejszym wieku lub wcale, ponieważ skupiają się na rozwoju zawodowym. W krajach, gdzie dominuje styl życia miejskiego, wiele osób może rezygnować z posiadania dzieci ze względu na brak przestrzeni.

7. Kultura i tradycja — w niektórych społeczeństwach rodzenie dzieci jest postrzegane jak obowiązek kulturowy lub religijny, ale zmiany w kulturze i tradycji mogą wpłynąć na tę postawę. W niektórych krajach przypisuje się kobiety do roli opiekunek domowych, co może skutkować mniejszą chęcią do podjęcia pracy zawodowej lub kształcenia. Ponadto w niektórych kulturach istnieje presja społeczna, by kobiety rodziły jak najwięcej dzieci. Jeszcze innych kulturach rodzina odgrywa bardzo ważną rolę, a społeczne oczekiwania dotyczące małżeństwa są bardzo silne. W takich przypadkach ludzie mogą czuć się zmuszeni do posiadania dzieci, nawet jeśli nie są na to gotowi lub nie mają na to środków finansowych.

8. Sektor nieruchomości — po pierwsze, wysokie ceny mieszkań mogą utrudnić młodym ludziom zakup własnego mieszkania, co może skłonić ich do odkładania decyzji o założeniu rodziny lub nawet do emigracji za granicę, gdzie ceny normalnych mieszkań mogą być niższe lub zarobki wyższe. Deweloperzy mogą wpłynąć na politykę mieszkaniową kraju poprzez lobbystyczne naciski na rząd i wpływanie na przepisy dotyczące budownictwa oraz rynku nieruchomości. To może mieć wpływ na rozwój infrastruktury, jakości życia oraz poziom cen nieruchomości, co z kolei wpłynie na decyzje dotyczące posiadania dzieci. Także rosnące ceny nieruchomości, które spełniają wymagania jedynie dla osób zamożnych. Budowanie mieszkań o zbyt małej powierzchni, co może mieć wpływ na decyzje o posiadaniu dzieci.

9. System bankowy — zbyt wysokie koszty kredytów, czy trudności w ich uzyskaniu, mogą odstraszać młode pary przed podejmowaniem decyzji o założeniu rodziny. W takiej sytuacji system bankowy może mieć negatywny wpływ na rozwój demograficzny kraju. Jednakże dobrze funkcjonujący i rozwinięty system bankowy może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności kraju jako miejsca do życia oraz posiadania gromadki dzieci.

10. Technologia — ma różnorodny wpływ na demografię, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Z jednej strony technologia i innowacje poprawiają jakość życia oraz jego przedłużenie, ale też postęp technologiczny w dużej mierze może wpłynąć na utratę miejsc pracy, poprzez zastąpienie człowieka nowymi rozwiązaniami.

11. Sankcje gospodarcze — mogą mieć negatywny wpływ na demografię kraju, zwłaszcza jeśli są one długotrwałe oraz dotyczą kluczowych sektorów gospodarki. Sankcje mogą prowadzić do spowolnienia gospodarczego, utraty miejsc pracy, a także wzrostu kosztów życia. W takiej sytuacji ludzie mogą decydować się na emigrację lub opóźnienie decyzji o posiadaniu dzieci ze względu na niepewność ekonomiczną. Ponadto, sankcje gospodarcze mogą wpłynąć na dostępność niektórych dóbr czy usług, co może wpłynąć na decyzje rodzin dotyczące posiadania dzieci. Wpływ sankcji gospodarczych zależy również od rozwoju gospodarczego danego kraju.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa oszi3, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.