Pamiętasz latarnie? Patrzyliśmy na [...] – YoAśka.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest YoAśka. — zgromadziliśmy 1 opinia.

...

Pa­miętasz la­tar­nie?
Pat­rzy­liśmy na nie z dachu wieżow­ca.
Wyglądały jak duże świetliki.
Pa­miętasz mo­tor?
Pędze­nie 180km/h przez noc?
Pa­miętasz ry­baka?
Łowił w ry­by w akom­pa­niamen­cie noc­nej ciszy.
Noc była naszym sprzy­mie­rzeńcem.
Dla Ciebie po­kony­wałam swo­je gra­nice.
Strach był ba­rierą do pominięcia.
Tak, czułam się przy To­bie bez­pie­cznie.

By­liśmy jed­nak niego­towi.
Nie ja.
Nie Ty.
Obo­je to spiep­rzy­liśmy.
Kochałeś mnie, wiem.
Kochałam Cię.
Zab­rakło nam og­nia.

Pa­miętasz jezioro?
Obeszliśmy je w to­warzys­twie drzew i mro­ku.
Pa­miętasz syl­wester?
Nieważne, że w sa­mochodzie z "pi­col­lo".
Ważne, że z Tobą.
Brakło nam dni.
Brakło nam dob­rych rad.
Tyl­ko noc i żywioły były z na­mi.

By­liśmy niego­towi.
Ja i Ty, ra­zem.
Obo­je to spiep­rzy­liśmy.
Kochałeś mnie,wiem.
Kocha­lam Cię, lecz nie wierzyłeś.
Oce­niłeś źle.Nie wiesz, jak i mnie to bo­lało.
Zab­rakło nam og­nia.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 08:52

Cieka­we opi­sane wspom­nienia
w dzien­ni­ku .
Jak­by się gdzieś śpie­szyło
a prze­cież wspom­nienia są niez­niszczal­ne , czas jest tyl­ko ich sprzy­mie­rzeńcem .
Poz­dra­wiam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 12:52kati75 sko­men­to­wał tek­st On ona i on 

dzisiaj, 12:40kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Pułapka

dzisiaj, 12:38kati75 sko­men­to­wał tek­st Wyleczyli mnie ze snów Co [...]

dzisiaj, 12:28kati75 sko­men­to­wał tek­st Nostalgia

dzisiaj, 12:26Loisentaz do­dał no­wy tek­st Druk czys­ty jak biała [...]

dzisiaj, 12:22kati75 sko­men­to­wał tek­st O zmro­ku Nieśmiało za­cis­kam pięści Wal­cząc [...]

dzisiaj, 12:22I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nostalgia

dzisiaj, 12:13carolyna do­dał no­wy tek­st O zmro­ku Nieśmiało za­cis­kam pięści Wal­cząc [...]

dzisiaj, 12:13kati75 sko­men­to­wał tek­st Przyjaciel