nieużywaną kuchnię czuć niepokojem – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 4 opinie.

* *

nieużywaną kuchnię czuć niepo­kojem

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 października 2017, 11:18

Dobre.
Na wystawę.
Nies­po­koj­nych snoof. :)) 

nat­ka pietruszki 

w men­talności w której seks to te­mat ta­bu
cy­ber­seks to norma
łama­nie eme­rytom no­gi
jest dla op­rawcy nag­rodą
a pra­ca na państwo­wym dla pra­cow­ni­ka przerwą,
zde­cydo­wanie, me­tafo­ryczna kuchnia
już od kuchni pachnie tyl­ko niepo­kojem
niczym więcej 

pa­piero­sem, po prostu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Whitename

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]

dzisiaj, 05:29Irracja sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co czułeś Gdy [...]