Nienawidzę kłamstwa. Głównie tego jednego. Jestem [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 5 opinii.

Nienawidzę

Niena­widzę kłamstwa.
Głównie te­go jednego.
"Jes­tem dla Ciebie".

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Niena­widzę jak ktoś ot­wiera her­me­tycznie zam­kniętą mnie, wcis­ka wy­powie­dziane słowa. Dusząc kłamstwami.

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Niena­widzę pow­sta­wania.
Każdy następny upa­dek jest gorszy.
Spięte mięśnie przy­goto­wanie do upad­ku zawsze.

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

PADŁAŚ POWSTAŃ
NIE OCE­NIAJ LUDZI PO WYGLĄDZIE

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Pod tym się podpisuje.
Upa­dając ko­lej­ny raz.

dziennik • 6 listopada 2017, 00:52

Po­nie­działek, ja­ko efekt bru­tal­ne­go gwałtu na weeken­do­wym wy­poczyn­ku mógłby liczyć na abor­cję, ale nie poz­wa­la na to... klauzu­la su­mienia. ;) 

Po­nie­działki po­win­ni usunąć us­ta­wowo. Miłego....miłego ;) 

W ta­kim ra­zie po­wodze­nia w pod­nosze­niu i uśmie­chu na no­wy dzień.
Dob­ry dzień. :) 

Dziś nie śpię. Sa­ma się grzecznie pod­noszę...ale jeszcze trze­ba porzu­cać zaklęciami niena­wiści. Oczyszcza­nie z toksyn. 

Hej Kwiatki.
A To­bie co się porobiło?...
Wsta­waj i nie ma­rudź. Leżąca ko­bieta przy­ciąga ok­reśloną grupę mężczyzn... tych przez Ciebie zniena­widzo­nych.
Dob­ra­noc (dziś śpisz na stojąco) :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]